Společnost SINOP SMP s.r.o. umožňuje oznámit možné korupční, protiprávní nebo neetické jednání, zejména pak jednání specifikované v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstva spravedlnosti.

Oznámení mohou být činěna na příslušnou osobu vnitřního oznamovacího systému, kterou je pan Pavel Sláma, e-mail: oznameni@sinopsmp.cz, telefon 778785268 nebo pan Tomáš Klestil, e-mail: oznameni@sinopsmp.cz, telefon 778785268.

Společnost SINOP SMP s.r.o., jako povinný subjekt, vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost jako zaměstnanec vykonávající práci v základním pracovním poměru.